ADS
###
تئودور روزولت: کسی که هرگز به مدرسه نرفته است، ممکن است از واگن باری سرقت کند، اما اگر او دارای تحصیلات دانشگاهی باشد، ممکن است همه راه آهن را سرقت کند.
بـؤلوم لـر
دوستان
###
لینکستان
نظر سنجی
امكانات جانبی
چرا RTI مهم است؟
RTI انتقال HIV را افزایش می دهد. صدمات فیزیكی به پوست یا مخاط ( بخصوص در واژن یا حالب ) یا فعل و انفعالات بیولوژیكی ،‌عامل این افزایش انتقال می باشد. یك گروه از RTI افزایش خطر انتقال HIV به میزان ۲ تا ۳ برابر را نشان می دهدو بعضی از آنها كه همراه با زخم باز یا خونریزی میباشند تا ۲۴ برابر افزایش داشته اند.
پیشگیری و كنترل RTI یك استراتژی مهم در پیشگیری HIV می باشد.در برخی جمعیتها خطر عفونت جدید با HIV تا ۴۰% و یا بیشتر با RTI ارتباط داشته است.این بدین معناست كه در صورت عدم بروز RTI 40% كاهش وقوع HIV خواهیم داشت. STIوRTI در جای خود حائز اهمیت می باشند.در نمای كلی STI (بدون در نظر گرفتن HIV ) دومین عامل از دست رفتن سلامت زنان ۴۵ ـ ۱۵ سال می باشد.
چگونه این برنامه را انجام دهیم ؟
هدف اصلی در برنامه های كنترل و پیشگیری از STI عبارتند از:
۱٫ كاهش بروز STI بوسیله پیشگیری از انتقال بیماری.
۲٫ كاهش شیوع موارد قابل درمان STI بوسیله بیماریابی.
۳٫ پیشگیری از گسترش هرچه بیشتر بیماری در این عفونتها.
۴٫ هدف اول غالبا پیشگیری اولیه سپس پیشگیری ثانویه می باشد .
پیشگیری اولیه  ، افراد ، گروهها یا تمام جامعه را دربرمی گیرد و هدف آن كاهش ابتلا به عفونت میباشد. این روند از طریق ارتقاء سلامت در ابعاد مختلف و تمركز بررفتارهای جنسی ایمن مانند پرهیز و تاخیر در شروع رفتارهای جنسی و كاهش تعداد شركای جنسی و یا استفاده از كاندوم میسر می گردد. این برنامه ها غالبا تاثیر هنجارهای اجتماعی را  در گروههای كوچك و یا در كل جامعه دنبال نموده و زمینه هــــائی كه سبب افزایش آسیب پذیری و خطـــــر می شوند را معرفی می نماید . زیرا  HIV یك STI بوده و بالطبع برنامه هائی كه در پیشگیری از ابتلا به STI  معمول موثرند در جلوگیری از ابتلا به HIV نیز موثر خواهند بود . میزان بالای STI ، نشاندهنده غیرموثر بودن پیشگیری اولیه در برنامه های HIV  می باشد .
پیشگیری سطح دوم شامل بیماریابی و درمان افراد آلوده می باشد . اهداف پیشگیری ثانویه عبارتند از : كاهش شیوع افراد آلوده ( یعنی محدود كردن تعداد افرادی كه قابلیت انتقال بیماری را دارند ) ، كاهش دوره عفونــت     (محدودكردن طول مدتی كه فرد قابلیت انتقال عفونت را دارد ) و پیشگیری از ایجاد عوارض ناشی از عفونت .
همچنین برنامه های غربالگری برای بعضی عفونتها ازجمله كلامیدیا تراكومایتیس و فعالیتهای دیگری همچون     آگاه سازی شركای جنسی آلوده ای كه از آلودگی خود بی اطلاع می باشند ، در پیشگیری ثانویه پذیرفته شده است .
بجز  HIV  و عفونتهای ویروسی منتقله از راه جنسی ، درمان سبب بهبودی بیماری و قطع زنجیره انتقال به افــراد غیر آلوده می گردد. اما برای STI و HIV ویروسی ، پیشگیری ثانویه هنگامی كه هم درمان ( ممكن است با بهبود قطعی همراه نباشد ولیكن می توانداز بیماری جلوگیری كرده و یا دوره آن را كاهش دهد  ) و هم مشاوره ( كه دراین افراد گرچه عفونت پایدار است اما از انتقال عفونت به دیگران جلوگیری میكند  ) انجام گیرد مفید می باشد .
 هدف اصلی از برنامه های STI  هدایت هرچه بیشتر به سمت سلامت جنسی و تناسلی است .
مفهوم بهداشت جنسی و تناسلی ، یك چشم انداز مثبتی را از نقش جنسی در زندگی انسان در بر میگیرد ، اما براین نكته تاكید دارد كه این بهره مندی جنسی می بایست سالم بوده و به سلامت دیگران نیز توجه نماید . این جنبه ها  در صورتی كامل می گردند كه جلوه بیولوژیكی بهداشت تناسلی با رویكرد رفتاری همراه باشد . برنامه های بهداشت جنسی و تناسلی بر پیشگیری و درمان RTI  تاكید دارد . اما در گستره ارائه خدمات مراقبت بهداشتی مانند بهداشت خانواده یا مراقبتهای اولیه دامنه این فعالیتها جامعتر خواهد بود .این یكپارچگی فعالیتها امكان دسترسی هرچه بهتر به خدمات بهداشت جنسی را هم در مردان و هم در زنان افزایش می دهد .
هنگامی كه همه جوانان و بزرگسالان از برنامه های بهداشت جنسی برخوردار می شوند، این برنامه ها به شكل ویژه بر مدیریت RTI جهت منابع متمركز پیشگیری از HIV در جمعیت آسیب پذیر كه بیشترین احتمال اكتساب یا انتقال  HIV از راه جنسی را دارند نظارت می كند. نمونه هایی از این جمعیت شامل روسپیان حرفه ای ، مشتریان شناسایی شده روسپیان، مردان همجنس باز و یا استفاده كنندگان از مواد می باشد.
 منابع انسانی، زیر ساختها و تداركات مورد نیاز
به منظور كنترل مناسب بیماریهای منتقله از راه جنسی و عفونتهای دستگاه تناسلی، تامین نیروی آموزش دیده مجرب (بهیار ،‌پرستار، كارشناسان بالینی، پزشكان و پرسنل آزمایشگاهی ) ضروری است. آموزش نیروی انسانی موجود جهت كسب مهارتهای اولیه در خصوص  STI و دستگاه تناسلی نیز یك عامل اساسی و مهم است .مدیریت این برنامه بسیار مشكل است ولیكن صرفا به برنامه كنترل   STI محدود نمی شود. برای نمونه : STI  ممكن است با برنامه بهداشت تناسلی یا HIV همكاری نماید . در تمامی كشورها ،  استفاده از مجموعه متخصصین به عنوان كمیته مشورتی در برنامه ریزی و  مدیریت كنترل STI می تواند بسیار سودمند و مفید باشد . نمونه های بسیاری از  برنامه های موفقیت آمیز كنترل و پیشگیری از STI در كشورهای پیشرفته و صنعتی حاكی از آنست كه این تلاشها نتیجه بخش بوده است .
بسیاری از كشورهای اروپائی با ارائه برنامه های آموزشی در خصوص حذف عوامل خطر ، بیمار یابی و درمان درسطح ملی توانستند میزان عفونت ( STI  ) را كاهش دهند . در كشور تایلند تلاش رهبران ملی در جهت دهی برنامه مصرف كاندوم ، خصوصا با هدفمندی تجارت سكس منجر به افت سریع شیوع و بروز STI و HIV در یك دوره زمانی چند ساله شد . علاوه بر رهبران ملی و نظام آموزش و پرورش ، سیستم مراقبت بهداشتی نیز باید قوی و قدرتمند باشد .
افراد باید درباره نشانه های RTI  و مراقبتهای بهداشتی كه به شكل گسترده این شیوه ها را دنبال می كنند ، آموزش ببینند . همزمان با این برنامه ها ، باید یك زیر ساخت مراقبت بهداشتی نیز وجود داشته باشد  تا دسترسی آسان به سرویسهای رسمی و غیر رسمی را فراهم آورد .توسعه سیستم مراقبت از مبتلایان به  STI در ماونزا ، تانزانیا ، طی یك دوره دو ساله منجر به افت ۴۲% درصدی بروز HIIV  شده است . لذا تداوم تغییر یك امر حیاتی است . تغییرات سودمند شاید پشتوانه تعهدات سیاسی را بطور موقت بهمراه داشته باشد ولیكن در بلند مدت سودی نخواهد داشت مگر آنكه این تغییرات بطور مداوم ادامه یابد .
 
اطلاعات هزینه ای  :
پیشگیری از STI  ، یك گزینه هزینه اثر بخش برای بسیاری از كشورهاست تا هم برای پیشگیری از STI و هم برای پیشگیری از HIV  صرف نمایند. برنامه ترویج كاندوم در نایروبی بین سالهای ۱۹۸۹ ـ ۱۹۸۶ برای گروه كوچكی از روسپیان در یك دوره یك ساله موجب كاهش گنوره از ۸/۲ به ۷/۰ گردید كه تقریبا به ازای هر دالی ۵۰ سنت هزینه شده است . در ماونزا مداخله آموزش همگانی ۹ دلارو ۴۵ سنت به ازای هر دالی هزینه شده است . این اشكال  (مقایسه ) بیانگر آنست كه مداخلات   STI در بین مداخلات بهداشت عمومی هزینه اثر بخشی بیشتری داشته و در مقایسه با ۱۶ ـ ۲ دلار  در هر دالی جهت درمان كوتاه مدت  TB  یا ۲۵ دلار در هر دالی برای گسترش ایمنسازی كودكان در كشورهای پیشرفته قابل ملاحظه است .

برگردان :

محمودرضا هاشم ورزی كارشناس ارشد بهداشت روان – MPHبهداشت روان و اعتیاد – مدرس دانشگاه       RELAX_892@YAHOO.COM با همكاری دكتر علی سازگارمـــوضـوع : مسائل جنسی و زناشویی
*** :
به این مطلب رای دهید
نویسنده : فرشاد
تاریخ : 1391/4/26
نظر سنجی
درباره ما
پشتیبانی
صفحات
آرشیو مطالب
ســایغاج
امكانات جانبی