ADS
###
تئودور روزولت: کسی که هرگز به مدرسه نرفته است، ممکن است از واگن باری سرقت کند، اما اگر او دارای تحصیلات دانشگاهی باشد، ممکن است همه راه آهن را سرقت کند.
بـؤلوم لـر
دوستان
###
لینکستان
نظر سنجی
امكانات جانبی

1- مرحله تحریك

فاز تحریك بر اثر تحریك روانی نیز به وجود می آید. مثلا رنگ چشم، مدل مو، كل شكل ظاهــری، بوسه، نوازش و یا دست زدن مستقیم به دستگاه تناسلی، یك صدا، یك حركت لطیف و رمانتیك تصویری یا جسمی.
در آمریكا پژوهشی صورت گرفته كه طبق آن
58 درصد از زنان بر اثــر نگاه مرد تحریك میشوند. این رقم برای مردان 72 درصد است. 12 درصد زنان و 54 درصــد مردان بر اثر نگاه كردن به تصـویر لخت جنس مخالف تحریك میشوند. به همین دلیل در تبلیغات از زنان برهنه استفاده میشود.یك چهارم زنان و یك سوم مردان بر اثر دیدن عمل جنسی تحریك میشوند. اما زنان و مردان به یك اندازه بـه وسیله دیدن فیلم و كتاب تحریك میشوند. نتیجه این كه عكس العمل زن آهسته، آهستــه است. دیدن یك عكس سكسی، زن را شـوكه میكند تا تحریك. اما كتاب یا فیلـــم او را آهسته، آهستــه تحریك میكند.

وقتی زن از نظر جنسی تحریك میشود، جریان گردش خون درپوست شدت می یابد،قسمت های مشخصی از پوست قرمز میشود، پستان ها بزرگ و نوك آنها برجسته میشوند، غددی كه در زیــر لبهای كوچك آلت تناسلی هستنــد موجـب ترشـح مایـع لزجــی به نام «موكوس» در مدخـل واژن میگردند.

موكوس عامل اصلی عمل لغزنده سازی در جریان عمل جنسی است. این لغزنده سازی به نوبه خود برای برقراری یك احساس مالش دهنده لذتبخش به جای یك احساس ناراحت كننده كه ممكن است براثر یك واژن خشك به وجود آید،ضروری است.یك احساس مالش دهنده بهترین احساس را برای تولید رفلكس های مناسب كه منجر به اوج لذت جنسی میشوند، ایجاد میكند. 10 تا 30 ثانیه پس از تحریك، مـاده لزجــی در واژن ترشح میشود و بر اثــر ترشــح ماده لـزج، واژن مرطوب میگردد. به این عمل Lubrication میگویند.دستگاه تناسلی قرمز و واژن بزرگ میشود.


در مرحله تحریك:

انقباض عضلات شدت میگیرد. ماهیچه های دستگاه تناسلی و لگن خاصره بدون اراده منقبض میشوند.
باعث جمع شدن مقدار زیاد خون در لگن خاصره و دستگاه تناسلی میگردد. فشار خون افزایش می یابد، ضربان قلب شدت میگیرد و حركت تنفسی بالا میرود. در واقع در تحریك جنسی كل بدن دخالت میكند.


2ـ مرحله اوج

تغییرات فوق باقی میماند. اعصاب پاراسمپاتیك، شریان های بافت واژن را گشاد و وریدهای آن را تنگ میكند و موجب تجمع سریع خون میشود به طوری كه مدخــل واژن تنگ میگردد. واژن بـر اثــر ازدیاد خون به نصف تقلیل می یابد و به دور پنیس حلقه میزند. این امر به برقراری تحریك جنسـی كافی در مرد كمك میكند و تحریك را افزایش میدهد. كلیتوریس برای ایجاد احساس های جنسی حساسیت دارد. كلیتوریس بزرگ نمیشود بلكه به اطراف استخوان شـرم گاه كشیــده و به عقـب رانـده میشود، به طوری كه لمس مستقیم آن مشكل میگردد.

این فاز بسته به تحریك روانی و یا فیزیكی میتوان كم و بیش طول بكشد و یا به مرحله بالاتــر كه ارضاء جنسی است برسد، یا آرام آرام پایین آمده و پایان یابد.


3ـ مرحله ارضاء

این مرحله در مقایسه با مراحل 1 و 2 بسیار كوتاه است و در چند ثانیه انجام میگیرد. در یك ارضاء ساده 3 تا 5 و در یك ارضاء شدیدتر 8 تا 12 انقباض عضلات میتواند انجام گیرد. ارضاء تشكیل شده است از انقباض ریتمیـك عضلانــی خارج واژن در مقابل بافت های وریـدی به دور واژن و بافت های جلویی لب های كوچك.درواقع انقباض موزونی عضلات مختلف بایكدیگرارگاسم رابه وجودمی آورد. به عبارت دیگردرجریان ارگاسم عضلات پرینه زن به طورهماهنگ منقبض میشود.هماهنگی كشش عضلات باعث فشار و جاری شدن خون در رگ ها و باعث ارضاء میشود.

در كتاب پزشكی منتشره در ایران چنین آمده است:«هنگامـی كه تحریك جنسی موضعـی به اوج شدت میرسد و بویژه هنگامی كه احساس های موضعی به وسیله سیگنال های شرطی ـ روانی مناسب از مغز تقویت میشوند، رفلكس هایی بروز میكننـد كه موجب اوج لذت جنسی یا ارگاســم میشوند.»
زنان در تحریك كامل میتوانند چند بار پشت سر هم ارضاء شوند. از طریق مقاربت واژنی این عمل میتواند
6 بار یا بیشتر باشد. اگر كلیتوریس به صورت مستقیم تحریك شود و زن آن را هدایت كند، در مدت یك ساعت زنان میتوانند تا چند بار ارضاء شوند.

تفاوتی بین ارضاء جنسی از طریق واژن و ارضاء از طریق كلیتوریس وجود ندارد. به نظر Masters و Johnson وجود ارضاء جنسی بدون وابستگی به محل تحریك كه باعث آن شده باقی میماند.

فروید معتقد بود اگر تحریك كلیتوریس به روی واژن منتقل شود، زن به تكامل زنانگی خود رسیده است.

امروز این تئوری ها رد شده است، ما امروز از ارضاء واژنی، ارضاء از طریق كلیتوریس، و یا از طریق رویا صحبت میكنیم. از نظر فیزیولوژی همه این ها به هم شبیه هستند.4ـ مرحله بازگشت

در مرحله بازگشت، كل تحریك به حالت اولیه برمیگردد. فشار خون، ضربان قلب و تنفس به حالت اولیه برمیگـردد، عضلات دوبـــاره منبسط میشــود. كلیتـــوریس به حالت قبل باز میگــردد. سرعت بازگشت بستگــی به ارضاء شدن دارد. اگر زن ارضـاء شود در عرض چند دقیقه همه چیز به حالت اول برمیگردد. در غیر این صورت خون مدت طولانی در واژن میماند و میتواند احساس نامطبوعـــی ایجاد كند كه تا یك ساعت به طول بیانجامد. البته این حالت،به شكلــی كه فرد به طورآگاهانــه در ایجاد آن تلاش كند، نیست.

كل سیستم دریافت در مرحله بازگشت محدود میشود. زن در برخی دقایق بی حال و بی هوش میشود.

دو دانشمند مذكور در سال 1966 ثابت كردند كه جمع شدن خون پس از اوج جنسی در عرض چند دقیقه به حالت اول برمیگردد وگرنه ساعت ها طول میكشد تا به حالت اول برگردد. یك سوم زنان دست به خودارضائی میزنند تا این گرفتگی جنسی را كه نتیجه عشق بازی است به حالت اول برگردانند.

مرد در مجموع قدری زودتر به ارضاء میرسد. ارضاء جنسی زن طولانی تر از مرد است. زن بلافاصله پس از ارضاء میتواند به یك نقطه اوج دیگر برسد، در حالی كه مردان در مجموع پس از سپری شدن مدت زمانی، به تحریك تازه پاسخ میدهند.

توانایی عكس العمل جنسی زن نه به طور كمی و نه كیفی ضعیف تر از مرد نیست. این كه زن در رفتار جنسی خجالتی و كم روست به مسئله فیزیولوژی وی برنمیگردد. این نظر كه زن در توانایی، حساسیت جنسی پایین تر از مرد دارد، در واقع به پیشداوری جامعه مردسالار برمیگردد.

Masters و Johnson به این نتیجه رسیدند كه در مدت حاملگی و پس از زایمان بعد از بهبود زخم ها دلیلی برای عدم روابط جنسی وجود ندارد.

حتی بین 3 تا 6 ماهگی بسیاری از زنان خواست تمایل جنسی شان افزایش می یابد و ارضــاء جنسی شدیدتری را تجربه میكننــد. در سه ماه آخــر حاملگی تمایل جنســی كم میشود. اگــر احتمال سقط جنین وجود نداشته باشد،زن تاچندهفته قبل ازوضع حمل هم میتواندروابط جنسی داشته باشد.
مـــوضـوع : مسائل جنسی و زناشویی
*** :
به این مطلب رای دهید
نویسنده : فرشاد
تاریخ : 1391/4/26
نظر سنجی
درباره ما
پشتیبانی
صفحات
آرشیو مطالب
ســایغاج
امكانات جانبی